BAGEM

 

Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi (BAGEM), öğrencilerimizin farklı sorumluluklar gerektiren üniversite yaşamına daha kolay ve etkin biçimde uyum sağlamasına yardımcı olmayı hedefler. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimine destek olmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki birimler ve sorumlulukları çerçevesinde destek çalışmaları yürütür.


Danışmanlık Sistemleri, öğrencilerimizin yüksek öğretim hayatının farklı aşamalarında ihtiyaç duyulabilecekleri danışmanlık desteğini sağlamayı amaçlar.

Mentor: SU yurtlarında kalan öğrencilerimize keyifli ve kaliteli bir yurt yaşamı sürmelerine destek olan; aynı zamanda kampüsü tanıtan, kulüp ve sosyal aktiviteler, ders seçimi gibi konularda mentorlar yardımcı olur.

Öğrenci Danışmanı: Öğrencilerin SU ile ilgili çeşitli bilgilere ve kaynaklara ulaşmasına yardımcı olan ve ilgili birimlere/kişilere yönlendirme yapan güncel bilgiye sahip bir öğrenci ekibi.

BAGEM Danışmanları: Üniversiteye yeni giren her öğrenciye bir BAGEM Danışmanı destek verir. BAGEM Danışmanları aynı zamanda akademik güçlükler yaşayan tüm öğrencilere yardımcı olmayı da amaçlar. 

Diploma Alan Danışmanı: Diploma programı seçimi aşamasında, öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda program öğretim üyeleri danışmanlık yapar.

Akademik Danışman: Diploma programına yerleşen öğrencilerimize, kayıtlı oldukları programın öğretim üyeleri ders seçimi, yan dal onur programları, mezuniyet ve kariyer planları konularında destek verir.


Akademik İletişim Birimi, öğrencilerimiz akademik İngilizce bilgilerini, eleştirel düşünce yapılarını ve genel akademik ve mesleki donanımlarını dersler ve diğer faaliyetler yoluyla geliştirir. Öğrencilerimizin eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra akademik ve mesleki gelişimini destekler.


Ders Değerlendirme Sistemleri, fakülte derslerinin ve öğretim elemanlarının, öğrenci gözünden değerlendirildiği geri bildirim sistemidir. Her dönem sonunda  fakülte dersleri, öğretim üyeleri ve asistanlar, bağımsızlık ve şeffaflık ilkelerini gözeten online sistem üzerinden değerlendirilirler.


Özel Gereksinimli Öğrenci Destek Birimi, fiziksel, psikolojik ve kronik rahatsızlıklara bağlı gelişen engellerden ötürü “Özel Gereksinimi olan Öğrencilerimizin” üniversite hayatı boyunca akademik süreçleri en ideal şekilde yürütebilmeleri için destek vermektedir. Ders seçimi, sınıf içinde ve sınav süreçlerinde karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmaya çalışırken, akademik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler Birimi, içinde bulunduğunuz durumları anlama ve çözme, duygu ve düşüncelerinizi ifade etme becerilerinize ve bireysel gelişiminize destek vermeyi amaçlıyor. Bireysel danışmanlık hizmetleri; etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyal sınıf, kişisel görüş farklılıkları gözetilmeden ve gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülür.