Program Tanımı

Sanat Kuram ve Eletirisi Yan Dal Onur Program, grsel sanatlar almalarn deiik ynleriyle zgn bir program erevesinde bir araya getirerek rencilerin sanat tarihini, kuramn, eletirisini ve mzecilii kapsayacak ekilde, temel entelektel eilimleri ve tartmalar anlamalarn amalamaktadr. Bu ama dahilinde, son yllarda ne kan ve bakma biimlerimizi etkileyen yeni gr felsefeleri, yaam tarzlar ile toplumsal ilikileri batan tanmlayan yeni teknolojiler ve medya ele alnmaktadr. Eletirel yaklam bu programn nemli unsurlarndan biridir. Farkl disiplinlerden kaynaklanan yeni yntemler ve kuramlar rencilere grsel sanatlar ve altnda yatan entelektel ve kuramsal dayanaklar kefe kabilecekleri, analitik becerileri gelitirebilecekleri, zihinsel adan zorlayc ve merak uyandrc bir ortam salamaktadr. Bu yeniliki programn sanat tarihi ve kuramndan eletiri ve kratrle uzanan geni kapsam iinde, Sakp Sabanc Mzesi bata olmak zere stanbul'un sanat sergilerinin etkileimli bir biimde incelenmesiyle rencilerimiz kuramsal bilgilerini snamak iin de esiz bir frsat bulacaklardr.